ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Frans Hals

Portrait
Name:Frans Hals
Gender:male
Born:Antwerpen between and
Died:Haarlem
Father:Franchois Hals (1542 - 1610)
Mother:Adriana Geertenryck (1552 - 1616)

Marriages:

Children:

Occupation:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Membership chamber of rethorics HaarlemDe Wyngaertrancken
Subject of painting Genregenrestukken
Subject of painting Genrefiguren
Subject of painting Portretschutterstukken
Subject of painting Portretportretten
Subject of painting Stillevenvanitasstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Willem Pietersz. Buytewech (I), alias: Geestige Willem
portrayed Judith Jansdr. Leyster
portrayed Jacobus Revius, alias: Jacob Reefsen
portrayed Frans Jansz Post
portrayed Pieter Christiaenszoon Bor
portrayed Michiel Jansz. van Middelhoven
portrayed Sara Andriesdr. Hessix, alias: Hessels
portrayed Aeltgen Dircksdr., alias: Aeltje Pater
portrayed Jan de Wael
portrayed Theodorus Schrevelius, alias: Dirck Schrevel
portrayed Paulus Arentsz van Beresteyn
portrayed Catharina van der Eem, alias: Catharina Both van der Eem
portrayed Beatrix van der Laan
portrayed Michiel de Wael
portrayed Cunera van Baersdorp
portrayed Isaac Abrahamszoon Massa
portrayed Anna van der Aar
portrayed Petrus Scriverius, alias: Pieter Hendricksz. Schrijver
portrayed Adriaen Jacobsen Matham
portrayed Willem Jacobsz. van Warmont
portrayed Michiel de Wael
portrayed Samuel Ampzing
portrayed Willem Jacobsz. van Warmont
portrayed Pieter van den Broecke
portrayed Isaac Abrahamszoon Massa
portrayed Jean de la Chambre I
portrayed Abraham Cornelisz. van der Schalcke
portrayed Michiel de Wael
portrayed Nicolaes Hendricksz. Noppen
portrayed Geertruijt Gerritsdr. van Santen
portrayed Gerrit Jansz. van Santen, alias: Gerrit Jansz. van Embden
portrayed Jan van Clarenbeek
portrayed Josephus Coymans
portrayed Dorothea Berck
portrayed Conrad Vietor
portrayed Johannes Hoornbeeck, alias: Horenbeek
portrayed René Descartes
portrayed Isabella Coymans
portrayed Stephanus Geeraerdts
portrayed Adrianus TegulariusIndividual portrait
Education and training
master of Dirck Christiaensz. van Delen, alias: Theodoor van Delencertain
master of Willem Wouterscertain
master of Adriaen Brouwerprobably
master of Johannes Cornelisz Verspronckprobably
master of Philips Pouwelsen Wouwermandisputed
master of Adriaen Jansz. van Ostadecertain
master of Pieter Gerritsz van Roestratencertain
master of Vincent Laurensz. van der Vinne Icertain
pupil of Karel van Mander I, alias: Carel van Mandercertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 90-96

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 15, Leipzig: Engelmann (1922)
 3. Thierry de Bye Dólleman, M., 'Vier verschillende families "Hals" te Haarlem', Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 28 (1974), pp. 182-212
 4. Vinken, P.J. & De Jongh, E., 'De boosaardigheid van Hals' regenten en regentessen', Oud Holland 78 (1963), pp. 1-26
 5. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980)
 6. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>
 7. Van den Branden, F. Jos., Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen: J.E. Buschmann (1883). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/vandenbranden1883>, 723, 724, 847 & 849
 8. Baard, H.P., Frans Hals, Schutterstukken, Amsterdam: Elsevier (1949)
 9. Slive, Seymour, Frans Hals: tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Gemeentemuseum te Haarlem, 1862-1962, Haarlem: Frans Halsmuseum (1962)
 10. Grimm, Claus, Frans Hals: Entwicklung, Werkanalyse, Gesamtkatalog, Berlin: Mann (1972)
 11. Goosens, Marion Elisabeth Wilhelmina, Schilders en de markt, Haarlem 1605-1635, s.l.: s.n. (2001), (Proefschrift Universiteit Leiden)
 12. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 13. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
 14. Van Hees, C.A., 'Archivalia betreffende Frans Hals en de zijnen', Oud-Holland 74 (1959), pp. 36-43. <URL: https://www.jstor.org/stable/42722978>
 15. Slive, Seymour, Frans Hals (3 vols.), [Kress Foundation studies in the history of European art 4], London: Phaidon (1970-1974)
 16. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 17. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987)
 18. Grimm, C., 'Frans Hals und seine Schule', Münchner Jahrbuch Bildender Kunst 3 F. 22 (1971), pp. 146-178
 19. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870)
 20. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)