ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Philips Pouwelsen Wouwerman

Portrait
Name:Philips Pouwelsen Wouwerman
Gender:male
Born:Haarlem baptized on
Died:Haarlem buried on
Father:Paulus Joosten Wouwerman (1580 - 1642)
Mother:Susanna van den Bogaert (1591 - 1644)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic
Subject of painting Dierenpaarden
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting LandschapItaliaanse landschappen
Subject of painting Landschapwinterlandschappen
Subject of painting Marinezeegezichten
Subject of painting Militairveldslagen

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Bartholomeus Appelman, alias: Berthold / Bartolmeo
Business
is employee of Evert Decker
Education and training
master of Emanuel Murant, alias: Meurantcertain
master of Adriaen (Willemsz) van de Veldecertain
master of Hendrick Berckmans, alias: Berckmancertain
master of Hendrick de Fromantiou, alias: Henri de Fromantioucertain
master of Barend Cornelisz. Gael, alias: Barent Gaelcertain
master of Jan Pauwels Wouwermancertain
master of Pieter Pouwelsen Wouwerman IIprobably
master of Matthias Scheits, alias: Mathiascertain
master of Johannes van der Bent, alias: Jan / Jeanprobably
master of Koort Witholtcertain
master of Nicolaes Fick, alias: Fickecertain
master of Jacob Warnaercertain
master of Simon Duboiscertain
master of Andries de Haencertain
master of Anthonie de Haencertain
pupil of Paulus Joosten Wouwerman, alias: Pouwelscertain
pupil of Frans Halsdisputed

References

External biographical records

Primary sources

 1. De Bie, Cornelis, Het gulden cabinet van de edel vrij schilder const, inhoudende den lof vande vermarste schilders, architecte, beldthowers ende plaetsnijders van deze eeuw, Antwerpen: Jan Meyssens (1661), 281-282
 2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 69-76

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 36, Leipzig: Engelmann (1948)
 3. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980)
 4. Van Thiel-Stroman, Irene, 'Biographies 15th-17th century', in: Biesboer, Pieter & Köhler, Neeltje (eds.) Painting in Haarlem 1500-1800: the collection of the Frans Hals Museum, Ghent: Ludion (2006), pp. 99-363, 355-361
 5. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>, volume 2: 902-903
 6. Rogier, L.J., Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw (3 vols.), Amsterdam: Urbi et orbi (1947), (tweede druk). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/rogi002gesc01_01/>, 682
 7. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 8. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 9. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870)