ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Vincent Laurensz. van der Vinne I

Portrait
Name:Vincent Laurensz. van der Vinne
Gender:male
Born:Haarlem
Died:Haarlem
Father:Laurens Gilles van der Vinne (1585 - 1665)
Mother:Mayke Vincents Verfalje (1586 - 1657)

Marriages:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationMennonite
Subject of painting Allegorieallegorieën
Subject of painting Landschaplandschappen
Subject of painting Portretportretten
Subject of painting Stads- en dorpsgezichtenstadsgezichten
Subject of painting Stillevenbloemstillevens
Subject of painting Stillevenvanitasstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Frans Halscertain
pupil of Bernard Kemp, alias: Bernaert | Barent Kampdisputed
Friendship
travelling-companion of Dirck Helmbreker, alias: Theodoor / Teodoro
travelling-companion of Cornelis Pietersz Bega, alias: Begijn
travelling-companion of Guilliam Dubois, alias: Willem / Guillam

References

External biographical records

Primary sources

 1. Biesboer, Pieter, Togneri, Carol (ed.) Collections of Paintings in Haarlem, 1572-1745, [Documents for the History of Collecting: Netherlandish Inventories 1], Los Angeles: The Provenance Index of The Getty Reseach Institute (2001)
 2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 210-214

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 34, Leipzig: Engelmann (1940)
 3. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980)
 4. Van Thiel-Stroman, Irene, 'Biographies 15th-17th century', in: Biesboer, Pieter & Köhler, Neeltje (eds.) Painting in Haarlem 1500-1800: the collection of the Frans Hals Museum, Ghent: Ludion (2006), pp. 99-363, 325-328
 5. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht). <URL: https://hdl.handle.net/1874/356089>
 6. Buijs, Hans & Alsteens, Stijn, Paysages de France dessinés par Lambert Doomer et les artistes hollandais et flamands des XVIe et XVIIe siècles, Paris: Fondation Custodia (2008), 271-278
 7. Gerson, H., Ausbreitung und Nachwirkung der holländischen Malerei des 17. Jahrhunderts, Haarlem: Bohn (1942), 48
 8. Sliggers, B.C. & Goudriaan, D.F., 'De Haarlemse kunstenaarsfamilie Van der Vinne', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau 41 (1987), pp. 148-207, 158-170
 9. Sliggers Jr., Bert (ed.) Dagelijckse aentekeninge van Vincent Laurensz van der Vinne, Haarlem: Fibula-van Dishoeck (1979)
 10. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 11. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870)
 12. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003), 208