ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Isaak van der Vinne

Portrait
Name:Isaak van der Vinne
Name variants:Isaac des Nageoires
Gender:male
Born:Haarlem
Died:Haarlem
Father:Vincent Laurensz. van der Vinne I (1628 - 1702)
Mother:Anneke Jansdr. de Gaver (? - 1668)

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationMennonite

References

External biographical records

Primary sources

  1. Van Gool, Johan, De nieuwe schouburg der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen. Waer in de levens- en kunstbedryven der tans levende en reets overleedene schilders, die van Houbraken, noch eenig ander schryver, zyn aengetekend, verhaelt worden (2 vols.), ’sGravenhage: Johan van Gool (1750-1751), (facs. repr. Soest: Davaco, 1971)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 34, Leipzig: Engelmann (1940)
  3. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980)
  4. Schuckman, C.H., 'Gebruiksgrafiek bewaard: handelsmerken door lzaak Vincentsz. van der Vinne (1665-1745)', Doopsgezinde Bijdragen 16 (Nieuwe Reeks) (1990), pp. 155-176
  5. Sliggers, B.C. & Goudriaan, D.F., 'De Haarlemse kunstenaarsfamilie Van der Vinne', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau 41 (1987), pp. 148-207, 170