ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Painter

Labels

Language Preferred label Alternative labels
deMaler
enpainter
frpeintre
fyskilder
nlschilder (ongespecificeerd)

Comments

enA painter is someone who covers surfaces with paint. In written sources the term 'painter' is often used indiscriminately for both fine art painters and house painters.
nlEen schilder is iemand die oppervlakken met verf behandelt. In schriftelijke bronnen wordt het begrip schilder vaak gebruikt voor zowel kunstschilders als huisschilders en alles daar tussenin.

Relations to other occupations