ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Vincentsz. van der Vinne I

Portrait
Name:Jan Vincentsz. van der Vinne
Name variants:Jean de Nageoires
Gender:male
Born:Haarlem
Died:Haarlem
Father:Vincent Laurensz. van der Vinne I (1628 - 1702)
Mother:Anneke Jansdr. de Gaver (? - 1668)

Marriage:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Landschapjachtscènes
Subject of painting Militairruitergevechten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Johan Willemsen Mensing, alias: Jancertain
pupil of Johan (van) Huchtenburg, alias: Johannes of Jan van Huchtenburgcertain
pupil of Jan Thomasz. Wyck, alias: Johan Wijckcertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Van Gool, Johan, De nieuwe schouburg der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen. Waer in de levens- en kunstbedryven der tans levende en reets overleedene schilders, die van Houbraken, noch eenig ander schryver, zyn aengetekend, verhaelt worden (2 vols.), ’sGravenhage: Johan van Gool (1750-1751), (facs. repr. Soest: Davaco, 1971)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 34, Leipzig: Engelmann (1940)
  3. Sliggers, B.C. & Goudriaan, D.F., 'De Haarlemse kunstenaarsfamilie Van der Vinne', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau 41 (1987), pp. 148-207, 187
  4. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
  5. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870)