ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Johan (van) Huchtenburg

Portrait
Name:Johan (van) Huchtenburg
Name variants:Johannes of Jan van Huchtenburg
Gender:male
Born:Haarlem baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:Jan Maertensen van Huchtenburgh (? - ca. 1653)
Mother:Annetje Joosten van Brussel (? - 1666)

Marriage:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed
Subject of painting Landschapjachtscènes
Subject of painting Militairmilitaire scènes
Subject of painting Militairveldslagen

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Alexander van Gaelencertain
master of Isaac Vogelsang, alias: Izaak Vogelensanck / Vogelsanckcertain
master of Jan Vincentsz. van der Vinne I, alias: Jean de Nageoirescertain
master of Dirck Carelsz. Maas, alias: Theodorus Maascertain
pupil of Thomas Adriaansz. Wyckcertain
pupil of Adam Frans van der Meulencertain
Friendship
travelling-companion of Abraham Genoels II
travelling-companion of Adriaen Frans Boudewyns, alias: Adrien-François Boudewyns / Baudouin
ward of Hendrick Mommers
was assisted at marriage by Cornelis van Rijssen, alias: Rijssel

References

External biographical records

Primary sources

 1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 99 (sub Abraham Genoels) & volume 3: 251-252

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Van Eeghen, I.H., 'Het Amsterdamse Sint Lucasgilde in de 17de eeuw', Jaarboek Amstelodamum 61 (1969), pp. 65-102
 3. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980)
 4. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 18, Leipzig: Engelmann (1925)
 5. Van Thiel-Stroman, Irene, 'Biographies 15th-17th century', in: Biesboer, Pieter & Köhler, Neeltje (eds.) Painting in Haarlem 1500-1800: the collection of the Frans Hals Museum, Ghent: Ludion (2006), pp. 99-363, 207-211
 6. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht). <URL: https://hdl.handle.net/1874/356089>
 7. Toliopoulou, Evangélie, L’Art et les artistes des Pays-Bas à Paris au XVIIème siècle, Paris: Université Paris-Sorbonne (1991), (thèse de doctorat), 275-276
 8. Göbel, Heinrich, Wandteppiche (3 vols.), Leipzig: Von Klinkhart & Biermann (1923-1934)
 9. Bredius, A., 'Het Schildersregister van de Amsterdamse "Stads Doctor" Jan Sysmus I, II, III', Oud-Holland 8 (1890), pp. 1-17, 217-234, 297-313, 16
 10. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870)