ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Isaac Vogelsang

Portrait
Name:Isaac Vogelsang
Name variants:Izaak Vogelensanck / Vogelsanck
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Londen
Father:
Mother:

Occupation:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Incorrect name Johannes Vogelenzang
Subject of painting Dierendieren
Subject of painting Genrefiguren
Subject of painting Landschaplandschappen
Subject of painting Militairveldslagen

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Johan (van) Huchtenburg, alias: Johannes of Jan van Huchtenburgcertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Van Gool, Johan, De nieuwe schouburg der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen. Waer in de levens- en kunstbedryven der tans levende en reets overleedene schilders, die van Houbraken, noch eenig ander schryver, zyn aengetekend, verhaelt worden (2 vols.), ’sGravenhage: Johan van Gool (1750-1751), (facs. repr. Soest: Davaco, 1971)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 34, Leipzig: Engelmann (1940), 491
  3. Von Wurzbach, Alfred, Niederländisches Künstler-Lexikon (3 vols.), Leipzig: Halm und Goldmann (1906-1911). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/wurzbach1906ga>, volume 2: 809
  4. Immerzeel Jr., J., De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van het begin der vijftiende eeuw tot heden (3 vols.), Amsterdam: J.C. van Kesteren (1842-1843)