ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Laurens Vincentsz. van der Vinne I

Portrait
Name:Laurens Vincentsz. van der Vinne
Gender:male
Born:Haarlem
Died:Haarlem
Father:Vincent Laurensz. van der Vinne I (1628 - 1702)
Mother:Anneke Jansdr. de Gaver (? - 1668)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Stillevenbloemstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
pupil of Claes Pietersz. Berchem, alias: Nicolaes Pietersz. van Berchemcertain

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 694: 286
  2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 3: 379

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 34, Leipzig: Engelmann (1940)
  3. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 4 (1886), pp. 71-80, 135-144, 215-224, 295-304, 222
  4. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980)
  5. Sliggers, B.C. & Goudriaan, D.F., 'De Haarlemse kunstenaarsfamilie Van der Vinne', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau 41 (1987), pp. 148-207, 170-172
  6. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870)
  7. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)