ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Nicolaes Hals

Portrait
Name:Nicolaes Hals
Name variants:Claes of Klaas Fransen Hals
Gender:male
Born:Haarlem baptized on
Died:Haarlem buried on
Father:Frans Hals (ca. 1583 - 1666)
Mother:Lysbeth Reyniersdr. (1593 - 1675)

Occupation:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genregenrestukken
Subject of painting Genreinterieurs
Subject of painting Landschaplandschappen
Subject of painting Stads- en dorpsgezichtenstadsgezichten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Friendship
baptism was witnessed by Nicolaes de Kemp I, alias: Claes de Kemp | Nicolaes du Champ

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thierry de Bye Dólleman, M., 'Vier verschillende families "Hals" te Haarlem', Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 28 (1974), pp. 182-212
  3. Van Roey, J., 'De familie van Frans Hals, nieuwe gegevens uit Antwerpen', Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 12 (1972), pp. 145-170
  4. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980)
  5. Van Thiel-Stroman, Irene, 'Biographies 15th-17th century', in: Biesboer, Pieter & Köhler, Neeltje (eds.) Painting in Haarlem 1500-1800: the collection of the Frans Hals Museum, Ghent: Ludion (2006), pp. 99-363, 216-217
  6. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
  7. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
  8. Van Hees, C.A., 'Archivalia betreffende Frans Hals en de zijnen', Oud-Holland 74 (1959), pp. 36-43. <URL: https://www.jstor.org/stable/42722978>, 37
  9. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870)