ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacobus Revius

Portrait
Name:Jacobus Revius
Name variants:Jacob Reefsen
Gender:male
Born:Deventer
Died:Leiden
Father:Ryck Reefsen (? - ?)
Mother:Cornelia Heynck (? - ?)

Marriages:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Language PoetryDutch
Religion DenominationReformed

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Frans Hals
Friendship
contributed to the album amicorum of Isaac de la Fontaine
contributed to the album amicorum of Jacob Heiblocq

References

External biographical records

Primary sources

  1. Haags Gemeentearchief, Den Haag: Notarieel Archief (toegangsnummer 0372-01), 112: 186-187 (8-10-1659 scanbestand nr 3 afb 39-41) & 296: 160-161 (15-12-1667 scanbestand nr 2 afb 74-76)
  2. Album amicorum Jacob Heyblocq, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 131 H 26, s.n.: 147
  3. Revius, Jacobus, Over-Ysselsche sangen en dichten (ed. Smit, W.A.P.), Amsterdam: Uitgeversmaatschappij Holland (1930 & 1935). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/revi001over01_01/>

Secondary sources

  1. Van Lieburg, F.A., Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 (2 vols.), Dordrecht: F.A. van Lieburg (1996), volume 1: 203
  2. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 6: 1174-1176
  3. Revius, Jacobus, Licht op Deventer: de geschiedenis van Overijssel en met name de stad Deventer (eds. Budé, A.W.A.M., Hartong, G.T. & Heesakkers, C.), Hilversum: Verloren (1995)
  4. Van Rappard, Frans Alexander, 'Overzigt eener verzameling alba amicorum uit de XVIde en XVIIde eeuw', Werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde 7 (1856), pp. 1-138, 127
  5. Meyjes, Egbert Johannes Wernhard Posthumus, Jacobus Revius, zijn leven en werken, Amsterdam: Ten Brink & De Vries (1895). <URL: https://n2t.net/ark:/13960/t6b27x06z>