ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Michiel de Wael

Portrait
Name:Michiel de Wael
Gender:male
Born:Haarlem baptized on
Died:Haarlem buried on
Father:Jan Michielsz. de Wael (1557 - 1618)
Mother:Cornelia Anthonisdr. Juyst (? - ?)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Frans Hals
portrayed by Frans Hals
portrayed by Frans Hals
portrayed by Pieter Claesz. Soutman

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Dudok van Heel, S.A.C. & Bok, M.J., ‘Frans Halsen' aan de Muur. Omgang met familieportretten in Haarlem: Voocht - Olycan - Van der Meer, [Publicaties van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 4], 's-Gravenhage: Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (2013), 13-14
  2. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: RKD Images, 11119, 11132, 178039 & 234597
  3. De Winkel, Marieke, 'Frans Hals's Portraits of Michiel de Wael and Cunera van Baersdorp and of Jan de Wael and Aeltje Dircksdr. Pater Identified', in: Dumas, Charles, Buijsen, Edwin & Manuth, Volker (eds.) Face Book. Studies on Dutch and Flemish Portraiture of the 16th-18th Centuries. Liber Amicorum Presented to Rudolf E.O. Ekkart on the Occasion of his 65th Birthday, Leiden: Primavera Pers (2012), pp. 141-150