ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Willem Pietersz. Buytewech (I)

Portrait
Name:Willem Pietersz. Buytewech
Name variants:Geestige Willem
Gender:male
Born:Rotterdam between and
Died:Rotterdam
Father:Pieter Jacobs Buytewech (1563 - 1615)
Mother:Judith Willemsdr (? - 1630)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genregezelschappen
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Landschaplandschappen

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Frans Hals
Education and training
master of Hendrick Martensz Sorgh genaamd Rokescertain
pupil of Simon Wynoutsz. Frisius, alias: Simon Wijnhoutsz. Frisius / de Vriescertain
Friendship
contributed to the album amicorum of Anna Tymansdr. Steyn

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: DTB-registers (toegangsnummer 1.02), 1 (4-1-1625)
 2. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: Oud notarieel archief (toegangsnummer 18), 58: 132 (24-2-1622), 61: 135 (16-9-1624), 65: 145 (1-11-1627), 67: 184 (3-7-1630), 71: 4 (3-1-1633), 81: 266 (3-12-1639), 81: 362 (16-3-1643), 81: 1127-1130 (16-4-1643 scans nrs 781-782), 120: 38 (29-6-1630), 186: 48 (21-7-1630), 186: 118 (12-2-1635), 315: 250 (25-11-1655), 315: 250 (25-11-1655), 316: 61 (29-6-1656), 318: 191 (6-5-1656), 318: 192 (6-5-1656), 326: 25 (6-5-1656), 331: 99 (27-2-1643), 334: 70 (25-4-1646), 447: 590 (15-12-1654), 458: 165 (27-1-1646), 471: 103 (13-3-1643) & 638: 25 (26-2-1656)
 3. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: Archief van de Weeskamer te Rotterdam (toegangsnummer 16), 322: 61 (16-9-1624) & 548: 143 (8-5-1630 scan nr 77 akte nr 609)
 4. Noord-Hollands Archief, Haarlem: DTB Haarlem (toegangsnummer 2142), 6: 15 (10=3=1615 scan nr 19) & 48: 219 (10-11-1613 scan nr 227)
 5. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: Rechterlijke Archieven van Rotterdam: colleges van schout, schepenen en commissarissen (toegangsnummer 15), 512: 397-398 (21-6-1618 online scan nr 202)

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Van Gelder, J.G, 'De etsen van Willem Buytewech', Oud-Holland 48 (1931), pp. 49-72
 3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 5, Leipzig: Engelmann (1911)
 4. Miedema, Hessel, De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798, Alphen aan den Rijn: Canaletto (1980), 1040
 5. Haverkorn van Rijsewijk, P., 'Buytewech. Willem Pieterse', Oud-Holland 9 (1891), pp. 56-61
 6. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 15, München-Leipzig: Saur (1997)
 7. Van der Zeeuw, Liesbeth, 'Naamlijst van zeventiende-eeuwse Rotterdamse schilders', in: Schadee, Nora (ed.) Rotterdamse meesters uit de Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders; Rotterdam: Historisch Museum (1994), pp. 269-312
 8. Bloys van Treslong Prins, P.C., Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Zuid-Holland (2 vols.), Utrecht: Oosthoek (1922). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02:100007883>, volume 2: 328 (nr 39)
 9. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 10. Haverkamp Begemann, E., Willem Buytewech, Amsterdam: Menno Hertzberger (1959)
 11. Van Thiel, Irene & Van Thiel, Pieter, 'Anna Steyn en de schrijvers en tekenaars in haar liedboek', Bulletin van het Rijksmuseum 51, nr. 1 (2003), pp. 36-63. <URL: https://www.jstor.org/stable/40383352>, 51-53
 12. Wiersum, E., 'Willem Pietersz. Buytewech, 1591-1624', Rotterdamsch Jaarboekje 3e Reeks, 1e Jaargang (1923), pp. 52-61
 13. Van Hees, C.A., 'Archivalia betreffende Frans Hals en de zijnen', Oud-Holland 74 (1959), pp. 36-43. <URL: https://www.jstor.org/stable/42722978>, 36-37
 14. Haverkorn van Rijsewijk, P., 'Willem Pietersz. Buijtewech', Oud-Holland 23 (1905), pp. 163-164
 15. Roelofsz, Annelien, 'Schilders in zeventiende-eeuws Rotterdam', in: Schadee, Nora (ed.) Rotterdamse meesters uit de Gouden Eeuw, Zwolle: Waanders; Rotterdam: Historisch Museum (1994), pp. 15-30
 16. Van der Willigen Pz, A., Les artistes de Harlem. Notices historiques avec un précis sur la gilde de St. Luc, La Haye: Mart. Nijhoff (1870)