ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Petrus Kaerius

Portrait
Name:Petrus Kaerius
Name variants:Pieter van den Keere / Kerius
Gender:male
Born:Gent
Died:Amsterdam circa
Father:Hendrik van den Keere (1540 - 1580)
Mother:Elisabeth van Estelaer (? - ?)

Marriages:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed
Subject of painting Stillevenbloemstillevens
Subject of painting Stillevenstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Jodocus Hondius I, alias: Judocus / Joost / Joos Hondius / de Hondt
collaborated with Pieter van den Berghe, alias: Petrus Montanus
Business
has business conflict with Michiel Colyn, alias: Kolijn
has business relation with Cornelis Claesz, alias: Clauszsohn / Nicolas / Nicolai / Van Nes
has business relation with Johannes Janssonius, alias: Jan Jansz | Jan van Aernem | Jan Janssen Brouwer de oude
is employer of Pieter Goos
Education and training
master of Abraham Gooscertain
pupil of Jodocus Hondius I, alias: Judocus / Joost / Joos Hondius / de Hondtcertain
Friendship
witnessed baptism of Jodocus Hondius II
witnessed baptism of Petrus Verbiest, alias: Pieter

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 409: 57 & 427: 438
 2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 444: 55v-56v (aktenummer 240596)

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 19, Leipzig: Engelmann (1926)
 3. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 120-121 & volume 2: 1201-1209
 4. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>, 105-106
 5. Bredius, A., 'Losse aanteekeningen omtrent Hollandsche plaatsnijders', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 7 (1888-1890), pp. 245-279, 272
 6. De Roever, N., 'Losse aanteekeningen betreffende Amsterdamsche graveurs. Eerste vervolg', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 2 (1879-1880), pp. 161-168, 163
 7. Bredius, A., 'Losse aantekeningen over Amsterdamsche plaatsnijders', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 7 (1888-1890), pp. 316-335, 316-322
 8. Keuning, Johannes, 'Pieter van den Keere (Petrus Kaerius), 1571-1646', Imago Mundi 15 (1960), pp. 66-72
 9. Waller, F.G., Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1938). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000001910>, 170-171
 10. Digitaal Wetenschapshistorisch Centrum, Scientific Instrument Makers in the Netherlands, . <URL: http://www.dwc.knaw.nl/biografie/scientific-instrument-makers/>, s.p. (sub Pieter Goos)
 11. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987)
 12. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312, 73-74