ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Johannes Janssonius

Portrait
Name:Johannes Janssonius
Name variants:Jan Jansz | Jan van Aernem | Jan Janssen Brouwer de oude
Gender:male
Born:Arnhem
Died:Amsterdam buried on
Father:Jan Jansz (van Arnhem) (? - 1629)
Mother:Merry Jansen (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
business partner of Andries Jansz van Aelst
business partner of Jacques Carpentier
business partner of Pauwels Aertsz. van Ravesteyn, alias: Paulus van Ravestein
has business conflict with Willem Jansz. Blaeu, alias: Guillielmus Janssonius Caesius
has business relation with Hendrick Hondius II, alias: Henricus
has business relation with Johannes Janssonius van Waesberghe I
has business relation with Evert Symonsz. Hamersvelt
has business relation with Salomon Rogiers, alias: Rogerus
has business relation with Petrus Kaerius, alias: Pieter van den Keere / Kerius
is employer of Pieter Goos
is employer of Johannes Beuns, alias: Jean
Education and training
master of Jan Jacobszcertain
Friendship
principal of David Hoogenhuysen
Publishing and printing
sells / leaves stock to Johannes Janssonius van Waesberghe I
sells / leaves stock to Frederik de Wit

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 416: 250 & 434: 245
  2. Van Dillen, J.G., Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam 1510-1672 (3 vols.), 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1929-1974), volume 3: 95-96 & volume 3: 100
  3. Gelders Archief, Arnhem: ORA Arnhem (toegangsnummer 2003), 418: 358-358v (6-6-1634 scans nrs 731-732)
  4. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 444: 55v-56v (aktenummer 240596)

Secondary sources

  1. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 295-320 & volume 2: 1315-1359; 1489-1492
  2. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
  3. Bredius, A., 'Losse aantekeningen over Amsterdamsche plaatsnijders', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 7 (1888-1890), pp. 316-335, 323-324
  4. Digitaal Wetenschapshistorisch Centrum, Scientific Instrument Makers in the Netherlands, . <URL: http://www.dwc.knaw.nl/biografie/scientific-instrument-makers/>, s.p. (sub Pieter Goos)
  5. Potjer, Menno, 'De uitgever Jacob van Biesen aan het werk (1643-1645)', Arnhems Historisch Tijdschrift 37, nr. 4 (2017), pp. 206-215
  6. Orenstein, Nadine, Hendrick Hondius and the business of prints in seventeenth-century Holland, [Studies in prints and printmaking 1], Rotterdam: Sound & Vision Interactive (1996)