ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

David Hoogenhuysen

Portrait
Name:David Hoogenhuysen
Gender:male
Born: or
Died:Rotterdam buried on
Father:
Mother:

Marriage:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
has business relation with Josua Jansz. Offermans
Friendship
agent for Johannes Janssonius, alias: Jan Jansz | Jan van Aernem | Jan Janssen Brouwer de oude

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: Oud notarieel archief (toegangsnummer 18), 334: 593-594, Akte 239
  2. Van Dillen, J.G., Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam 1510-1672 (3 vols.), 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1929-1974), volume 3: 95-96 & volume 3: 100
  3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Gilden en het Brouwerscollege (toegangsnr. 366), 65: s.p. (1636)

Secondary sources

  1. Ledeboer, A.M., Het geslacht Van Waesberghe: Eene bijdrage tot de geschiedenis der boekdrukkunst en van den boekhandel in Nederland, 's Gravenhage: Martinus Nijhoff; Utrecht: J.L. Beijers (1869)
  2. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 2: 1294