ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Andries van Hoogenhuysen

Portrait
Name:Andries van Hoogenhuysen
Gender:male
Born:Rotterdam baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:David Hoogenhuysen (ca. 1592 - 1648)
Mother:Marguerite van Waesberghe (1594 - 1654)

Marriages:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Friendship
witnessed baptism of Coenradus Barentss van Emondt
witnessed baptism of Cornelia van Emont
witnessed baptism of Coenradus van Emont
Publishing and printing
sold printing press to Abraham van Hoogenhuysen

References

External biographical records

Primary sources

  1. Regionaal Archief Nijmegen, Nijmegen: Retroacta van de Burgerlijke Stand Nijmegen (doop-, trouw-, en begrafenisregisters) (toegangsnummer 510), 1166: 385, 1166: 407 bis & 1166: 407

Secondary sources

  1. Ledeboer, A.M., Het geslacht Van Waesberghe: Eene bijdrage tot de geschiedenis der boekdrukkunst en van den boekhandel in Nederland, 's Gravenhage: Martinus Nijhoff; Utrecht: J.L. Beijers (1869)
  2. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 2: 1294-1295
  3. Schimmel, Johannes Andreas, Burgerrecht te Nijmegen 1592-1810. Geschiedenis van de verlening en burgerlijst, Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact (1966), (proefschrift Nijmegen, Katholieke Universiteit). <URL: https://hdl.handle.net/2066/107173>, 205