ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Abraham van Hoogenhuysen

Portrait
Name:Abraham van Hoogenhuysen
Gender:male
Born:Wesel circa
Died:
Father:Andries van Hoogenhuysen (1628 - 1707)
Mother:Amerentia Daket (? - ?)

Marriages:

Occupations:

Occupational addresses:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Publishing and printing
bought printing press from Andries van Hoogenhuysen

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 79: 182, 79: 281, 79: 351, 79: 371, 531: 354, 535: 241, 1049: 49, 1112: 61vo & 1170: 80

Secondary sources

  1. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 272
  2. Van Eeghen, I.H., De Amsterdamse Boekhandel 1680-1725 (6 vols.), Amsterdam: Scheltema & Holkema NV/N. Israel (1960-1978). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/eegh004amst01_01/>, volume III: 157, 158 & volume III: 159 (sub Andries van Hoogenhuysen)