ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Willem Jansz. Blaeu

Portrait
Name:Willem Jansz. Blaeu
Name variants:Guillielmus Janssonius Caesius
Gender:male
Born:Uitgeest
Died:Amsterdam
Father:Jan Willemsz Blaeu (1527 - 1594)
Mother:Stijn (? - ?)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Geografie en cosmografiegeografische kaarten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
has business conflict with Johannes Janssonius, alias: Jan Jansz | Jan van Aernem | Jan Janssen Brouwer de oude
has business relation with Joan Willemsz. Blaeu, alias: Johannes Willemsz. Blaeu
has business relation with Jodocus Hondius II
has business relation with Balthasar Florisz. van Berckenrode
is employer of Hessel Gerritsz.
is employer of Dirck Rafaëlsz. Camphuysen
Education and training
master of Hessel Gerritsz.certain
master of Zacharias Wagener, alias: Wagenaer | Wagnercertain
Publishing and printing
buys / inherits stock from Cornelis Claesz, alias: Clauszsohn / Nicolas / Nicolai / Van Nes

References

External biographical records

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Belonje, J. & Van Eeghen, I.H., 'De familie van de drukker Jan Willemsz Blaeu in Alkmaar en in Amsterdam', Jaarboek Amstelodamum 64 (1972), pp. 75-93
 3. Elias, Johan E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 vols.), Amsterdam: Israel (1963 [1903-1905]). <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/elias/>, volume 1: 475
 4. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 39-41 & volume 2: 1478-1480
 5. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
 6. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 11, München-Leipzig: Saur (1995)
 7. Bredius, A., 'Losse aanteekeningen omtrent Hollandsche plaatsnijders', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 7 (1888-1890), pp. 245-279, 266
 8. De la Fontaine Verwey, H., 'Camphuysen als onderduiker in de 'Vergulde Zonnewijzer'', Maandblad Amstelodamum 55 (1968), pp. 49-55
 9. Zandvliet, Kees, 'Joan Blaeu's Boeck vol kaerten en beschrijvingen van de Oostindische Compagnie', in: Huisken, Jacobine E. & Lammertse, Friso (eds.) Het kunstbedrijf van de familie Vingboons: schilders, architecten en kaartmakers in de Gouden Eeuw, Maarssen: Schwartz; 's-Gravenhage: SDU; Amsterdam: Stichting Koninklijk Paleis (1989), pp. 59-95
 10. Van den Brink, Paul & Werner, Jan, Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat : de kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw, Utrecht: HES (1989)
 11. Van der Waals, Jan & Van Gelder, Roelof, Een wereldreiziger op papier: de atlas van Laurens van der Hem (1621-1678), Amsterdam: Stichting Koninklijk Paleis; s.l.: Snoeck-Ducajo (1992)
 12. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)