ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Hessel Gerritsz.

Portrait
Name:Hessel Gerritsz.
Gender:male
Born:Assum (Uitgeest) circa
Died:Amsterdam buried on
Father:
Mother:

Marriages:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed
Subject of painting Architectuurkastelen
Subject of painting Genregenrestukken
Subject of painting Geografie en cosmografiegeografische kaarten
Subject of painting Landschaplandschappen
Subject of painting Portretportretten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
has business relation with Thomas Pietersz Baart
is employee of Willem Jansz. Blaeu, alias: Guillielmus Janssonius Caesius
Education and training
master of Jan Vingboons, alias: Johannes Vingboonscertain
pupil of Willem Jansz. Blaeu, alias: Guillielmus Janssonius Caesiuscertain

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 429: 228, 666: 70 (Puiboek) & 989

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 13, Leipzig: Engelmann (1920)
 3. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 233-234
 4. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
 5. Bredius, A., 'Losse aanteekeningen omtrent Hollandsche plaatsnijders', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 7 (1888-1890), pp. 245-279, 251
 6. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 52, München-Leipzig: Saur (2006)
 7. Waller, F.G., Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1938). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000001910>, 108-109
 8. Van Diepen, A., 'Thomas Pietersz. Baert, boekdrukker in de Langestraat', in: Van der Eerden, P.C., Kaptein, H. & Van Diepen, A. (eds.) Artistiek en ambachtelijk: architectuur, kunsten en nijverheid in Alkmaar 14e-20e eeuw, Hilversum: Verloren (1993), pp. 79-86, 84
 9. Huisken, Jacobine E. & Lammertse, Friso (eds.) Het kunstbedrijf van de familie Vingboons : schilders, architecten en kaartmakers in de gouden eeuw, Maarssen: Schwartz; ’s-Gravenhage: SDU; Stichting Koninklijk Paleis: Amsterdam (1989)
 10. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987)
 11. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312, 144