ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jodocus Hondius II

Portrait
Name:Jodocus Hondius
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:Jodocus Hondius I (1563 - 1612)
Mother:Colette van den Keere (1568 - 1629)

Marriage:

Children:

Occupation:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
has business relation with Hendrick Hondius II, alias: Henricus
has business relation with Willem Jansz. Blaeu, alias: Guillielmus Janssonius Caesius
has business relation with Balthasar Florisz. van Berckenrode
Friendship
baptism was witnessed by Petrus Kaerius, alias: Pieter van den Keere / Kerius
contributed to the album amicorum of Johannes Montanus

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 426: 106
 2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Weeskamer: begraafregisters (toegangsnummer 5004), 16 (18-8-1628 scan nr 74)
 3. Album amicorum J. Montanus, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 76 H 6, 132r (http://data.theeuropeanlibrary.org/Collection/a0445)

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 4 (1886), pp. 71-80, 135-144, 215-224, 295-304, 304
 3. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 17, Leipzig: Engelmann (1924)
 4. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 263-264
 5. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
 6. Van Eeghen, Isabella H., 'Jacob Keijns in 'The Atlas' in Amsterdam, 1629-38, and the Hondius family', Quaerendo 15 (1985), pp. 273-281
 7. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 8. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312, 153