ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Balthasar Florisz. van Berckenrode

Portrait
Name:Balthasar Florisz. van Berckenrode
Gender:male
Born:Delft between and
Died:Den Haag between and
Father:Floris Balthasarsz. van Berckenrode (ca. 1563 - 1616)
Mother:Anna Thomas Claesdr (1569 - 1601)

Marriage:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed
Subject of painting Geografie en cosmografiegeografische kaarten
Subject of painting Geografie en cosmografietopografische afbeeldingen
Wealth Gross wealth1000-0-0

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Floris Balthasarsz. van Berckenrode
collaborated with Cornelis Florisz. van Berckenrode
collaborated with Salomon Savery, alias: Samuel Severyn
collaborated with Evert Symonsz. Hamersvelt
collaborated with Salomon Rogiers, alias: Rogerus
Business
has business relation with Willem Jansz. Blaeu, alias: Guillielmus Janssonius Caesius
has business relation with Hendrick Hondius II, alias: Henricus
has business relation with Jodocus Hondius II
Education and training
master of Cornelis Florisz. van Berckenrodecertain
master of Pieter Hendriksz Schutcertain
pupil of Floris Balthasarsz. van Berckenrodecertain
Friendship
assisted at marriage Cornelis Florisz. van Berckenrode

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 40: 146 (2-11-1621) & 427: 204 (kerk)
 2. Frederiks, J.G. & Frederiks, P.J., Kohier van den Tweehonderdsten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631, Amsterdam: Koninklijk Oudheidkundig Genootschap; Amsterdam: Ten Brink & De Vries (1890), 71
 3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 444: 55v-56v (aktenummer 240596)

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 3, Leipzig: Engelmann (1909)
 3. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 2: 129-130
 4. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 2: 1477-1478
 5. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
 6. Bredius, A., 'Losse aanteekeningen omtrent Hollandsche plaatsnijders', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 7 (1888-1890), pp. 245-279, 274-275
 7. Bredius, A., 'Losse aantekeningen over Amsterdamsche plaatsnijders', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 7 (1888-1890), pp. 316-335, 323-324
 8. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 9, München-Leipzig: Saur (1994)
 9. Waller, F.G., Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1938). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000001910>, 21-22
 10. Bodel-Nyenhuis, J.T., Over de Nederlandsche landmeters en kaartgraveurs, Floris Balthasar en zijne drie zonen, onbekend aan de levensbeschrijvers, Amsterdam: s.n. (1846)
 11. De Seyn, Eug. M.H., Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays-Bas: écoles flamande et hollandaise, Turnhout: Brepols (1947)