ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Cornelis Claesz

Portrait
Name:Cornelis Claesz
Name variants:Clauszsohn / Nicolas / Nicolai / Van Nes
Gender:male
Born:Leuven
Died:Amsterdam buried on
Father:
Mother:

Marriage:

Occupations:

Occupational addresses:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
has business relation with Baptista (van) Doetecum, alias: van Doetechum / van Duettekom / à Dotecom
has business relation with Petrus Kaerius, alias: Pieter van den Keere / Kerius
has business relation with Jodocus Hondius I, alias: Judocus / Joost / Joos Hondius / de Hondt
has business relation with Jacob de Meester, alias: Jacques de Meestere
predecessor in business of Dirck Pietersz Pers, alias: Wittepers; Dorotheus a Bemda
Education and training
master of Laurensz Jacobszcertain
master of Hendrick Laurensz, alias: Henricus Laurentiuscertain
master of Jan Jansz Orlers, alias: Oorlaerscertain
master of Dirck Pietersz Pers, alias: Wittepers; Dorotheus a Bemdacertain
Friendship
assisted at marriage Heynrick Heyndricksz Eeckelboom, alias: Hendrick Hendricksz.
assisted at marriage Hans Matthysz
legal guardian of Annetje Pieters Pars
Housing
residential landlord of Heynrick Heyndricksz Eeckelboom, alias: Hendrick Hendricksz.
Publishing and printing
sells / leaves stock to Willem Jansz. Blaeu, alias: Guillielmus Janssonius Caesius

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008), 191
  2. Briels, J.G.C.A., Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630: een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek: met in bijlage bio- en bibliografische aantekeningen betr. Zuid- en Noordnederlandse boekdrukkers, uitgevers, boekverkopers, lettergieters etc., en andere documenten, [Bibliotheca bibliographica neerlandica 6], Nieuwkoop: B. de Graaf (1974), 28
  3. Belonje, J. & Van Eeghen, I.H., 'De familie van de drukker Jan Willemsz Blaeu in Alkmaar en in Amsterdam', Jaarboek Amstelodamum 64 (1972), pp. 75-93
  4. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 257, 405, 558-559 & volume 2: 1223-1225
  5. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 19, München-Leipzig: Saur (1998), 350
  6. Waller, F.G., Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1938). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000001910>, 437
  7. Rasterhoff, C., Painting and Publishing as Cultural Industries. The Fabric of Creativity in the Dutch Republic, 1500-1800, Amsterdam: Amsterdam University Press (2017), 51
  8. Pers, Dirck Pietersz., Suyp-stad, of Dronckaerts leven (eds. Verlaan, J.E. & Grootes, E.K.), Culemborg: Tjeenk Willink/Noorduijn (1978). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/pers001jeve01_01/>, 16