ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Hendrick Laurensz

Portrait
Name:Hendrick Laurensz
Name variants:Henricus Laurentius
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:Laurensz Jacobsz (1562 - 1603)
Mother:Marritgen Philips (? - ?)

Marriages:

Child:

Occupations:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
is employer of Jean de l' Ecluse, alias: Lescluse; Lecluse
Education and training
pupil of Cornelis Claesz, alias: Clauszsohn / Nicolas / Nicolai / Van Nescertain
Friendship
agent for Jan Jansz Starter
assisted at marriage Hans Matthijsz Snoeck
assisted at marriage Albert Bruijnsen Sluijter

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 5: 160, 414: 168, 428: 136, 439: 148 & 1046: 90
  2. Van der Wael, Burgert, Epithalamivm, dat is: bruylofts-ghedicht, over 'tgheluckigh versamen vanden eenweerdighen bruydegom Henderick Laurens soon, met d'eerbare ende deucht-rijcke ionck-vrouw' Grietgen Tymens dochter. Op den eersten november, in'tiaer onser verlossinghe 1609, s.l.: s.n. (1609)
  3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 276: 286 (06-05-1616)

Secondary sources

  1. Belonje, J. & Van Eeghen, I.H., 'De familie van de drukker Jan Willemsz Blaeu in Alkmaar en in Amsterdam', Jaarboek Amstelodamum 64 (1972), pp. 75-93
  2. Elias, Johan E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 vols.), Amsterdam: Israel (1963 [1903-1905]). <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/elias/>, volume 1: 408
  3. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 347-349 & volume 2: 1363
  4. Montias, John Michael, The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, . <URL: https://research.frick.org/montias>, 211
  5. Sprunger, Keith L., Trumpets from the Tower. English Puritan Printing in the Netherlands 1600-1640, Leiden: Brill (1994), 89