ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Jansz Starter

Portrait
Name:Jan Jansz Starter
Gender:male
Born:Londen
Died:Hongarije
Father:John Startutt (? - ?)
Mother:Alice Robynson (? - ?)

Marriage:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity MottoJonst baert nijt
Identity MottoLeer volmaeckt Natuer
Identity MottoGonst baerd Nijd
Kinship FiliationTentative
Language DramaDutch
Language PoetryDutch
Membership chamber of rethorics AmsterdamDe Eglantier
Religion DenominationMennonite

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
commissioned works of art by Johannes Eillarts Frisius, alias: Giovanni Eillarts / Jan Eijlerts
Business
has business relation with Assuerus Jansz van Londerseel
is employer of Pieter Feddes Harlingensis
Financial
is assured by Pieter Feddes Harlingensis
Friendship
contributed to the album amicorum of Petrus Scriverius, alias: Pieter Hendricksz. Schrijver
principal of Hendrick Laurensz, alias: Henricus Laurentius

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 276: 286 (06-05-1616)

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 8: 1286-1289
  2. Breuker, Ph.H., 'Eekhoffs geschiedenis van de Leeuwarder drukkers en uitgevers tot 1870', in: Hoekema, C.P., Karstkarel, P. & Breuker, Ph.H., Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880) stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden, Leeuwarden: Friese Pers Boekerij (1980), pp. 171-208, 180-181
  3. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: RKD Images, 39514 & 280669
  4. Nijboer, Harm, 'Copy, edit & paste. Prentcultuur en zilverwerk', Fryslân Historisch Tijdschrift 20, nr. 6 (2014), pp. 16-20
  5. Schreiner, Gerth, 'Jan Jansz. Starter', De Gids 100 (1936), pp. 180-195. <URL: https://www.dbnl.org/tekst/_gid001193601_01/_gid001193601_01_0091.php>
  6. Nieuwenhuizen, Peter, '‘Soo snooden voddery’ van Jan Amelisz. Het Lust-hoofken van Jan Starter', De Boekenwereld 36.1 (2020), pp. 44-49
  7. Boeles, W.B.S., Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker (2 vols.), Leeuwarden: H. Kuipers (1878-1879), volume 1: 311
  8. Breuker, Philippus, 'Virtuoos Starter in het internationale Leeuwarden (1614-1620)', in: Oly, Henk & De Vries, Geart (eds.) Leeuwarden in de Gouden Eeuw, Hilversum: Verloren (2016), pp. 83-110