ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacques Carpentier

Portrait
Name:Jacques Carpentier
Gender:male
Born: circa
Died: before
Father:
Mother:

Marriages:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationWalloon Reformed

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
business partner of Niclaes Briot
business partner of Johannes Christenius
business partner of Siegfridus Saccus
business partner of Frans Pels
business partner of Pauwels Aertsz. van Ravesteyn, alias: Paulus van Ravestein
business partner of Andries Jansz van Aelst
business partner of Johannes Aertsz. van Ravesteyn
business partner of Johannes Janssonius, alias: Jan Jansz | Jan van Aernem | Jan Janssen Brouwer de oude
Publishing and printing
sold typographical material to Johannes Christenius

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 443: 467
  2. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: Oud notarieel archief (toegangsnummer 18), 167: 136-137, Akte 77
  3. Van Dillen, J.G., Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfsleven en het gildewezen van Amsterdam 1510-1672 (3 vols.), 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1929-1974), volume 3: 95-96 & volume 3: 100
  4. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 942: 1239 (28-01-1634)

Secondary sources

  1. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 2: 1200
  2. Montias, John Michael, The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, . <URL: https://research.frick.org/montias>, 24437
  3. Van Eeghen, I.H., De Amsterdamse Boekhandel 1680-1725 (6 vols.), Amsterdam: Scheltema & Holkema NV/N. Israel (1960-1978). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/eegh004amst01_01/>, volume V-1: 277, 278
  4. Enschedé, J.W., 'Nicolaas Briot en Jacques Carpentier, lettergieters en hun relatie tot eenige Amsterdamsche boekdrukkers', Jaarboek Amstelodamum 6 (1908), pp. 151-171