ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Niclaes Briot

Portrait
Name:Niclaes Briot
Gender:male
Born:
Died:Amsterdam buried on
Father:
Mother:

Marriage:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
business partner of Jacques Carpentier
has business relation with Joan Willemsz. Blaeu, alias: Johannes Willemsz. Blaeu
has business relation with Dirck Pietersz Voscuyl
has business relation with Pauwels Aertsz. van Ravesteyn, alias: Paulus van Ravestein
is employer of Dirck Jansz Verley van der Goude
predecessor in business of Geertruyd Jansdr de Vos
Friendship
will witnessed by Johannes Aertsz. van Ravesteyn
will witnessed by Pauwels Aertsz. van Ravesteyn, alias: Paulus van Ravestein

References

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 1044: 130

Secondary sources

  1. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 105 & volume 2: 1457
  2. Citroen, Karel, Dutch goldsmiths' and silversmiths' marks and names prior to 1812: a descriptive and critical repertory, Leiden: Primavera Pers (1993)
  3. Van Eeghen, I.H., De Amsterdamse Boekhandel 1680-1725 (6 vols.), Amsterdam: Scheltema & Holkema NV/N. Israel (1960-1978). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/eegh004amst01_01/>, volume V-1: 277, 278
  4. Enschedé, J.W., 'Nicolaas Briot en Jacques Carpentier, lettergieters en hun relatie tot eenige Amsterdamsche boekdrukkers', Jaarboek Amstelodamum 6 (1908), pp. 151-171