ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Johannes Christenius

Portrait
Name:Johannes Christenius
Gender:male
Born:Krempe
Died:Amsterdam buried on
Father:
Mother:

Marriages:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity MottoNil datur in mundo maius virtute, beatas / Haec homini sedes post sua fata dabit
Identity MottoNiet dat ons meer verheugt / Als waare suijvre deugt
Identity MottoId vivendo consequamur / Ne inviti moriamur
Wealth Yearly income1800--
Wealth Yearly income2000--

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Academic
professor of Johannes van den Broeck
studied under Daniel Heinsius
studied under Petrus Cunaeus, alias: Pieter van der Cun; Peter van der Kun
Business
business partner of Siegfridus Saccus
business partner of Jacques Carpentier
has business relation with Siegfridus Saccus
has business relation with Jan Fredricx Stam, alias: Fredericksz
Friendship
contributed to the album amicorum of Joan Leonardsz Blasius
contributed to the album amicorum of Jacob Heiblocq
witnessed baptism of Abraham Faber
Publishing and printing
bought typographical material from Jacques Carpentier

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 95: 190 (30-08-1665), 438: 119 (15-11-1631), 487: 212 (18-06-1665) & 1074: 36vo (08-02-1672)
  2. Album amicorum Jacob Heyblocq, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 131 H 26, s.n. : 109
  3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Burgemeesters: dagelijkse notulen, resoluties en missivenboeken (toegangsnr. 5024), 2: 142v (06-04-1662)
  4. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 942: 1239 (28-01-1634)

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 5: 111
  2. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 2: 1200
  3. Van Eeghen, I.H., De Amsterdamse Boekhandel 1680-1725 (6 vols.), Amsterdam: Scheltema & Holkema NV/N. Israel (1960-1978). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/eegh004amst01_01/>, volume V-1: 278
  4. Enschedé, J.W., 'Nicolaas Briot en Jacques Carpentier, lettergieters en hun relatie tot eenige Amsterdamsche boekdrukkers', Jaarboek Amstelodamum 6 (1908), pp. 151-171, 165
  5. Heesakkers, Chris, 'The Amsterdam Professors and Other Friends of Johannes Blasius: The Album Amicorum of Johannes Blasius, Amsterdam, University Library, Ms. V J 50', Lias 9 (1982), pp. 179-232. <URL: https://webdoc.ubn.ru.nl/tijd/l/lias/vol9_1982/amstprano.pdf>, 214, 215
  6. Van Miert, Dirk, Illuster onderwijs. Het Amsterdamse Athenaeum in de Gouden Eeuw, 1632-1704, Amsterdam: Bert Bakker (2005), 63