ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Johannes Janssonius van Waesberghe I

Portrait
Name:Johannes Janssonius van Waesberghe
Gender:male
Born:Rotterdam
Died:Amsterdam buried on
Father:Jan van Waesberghe (1588 - 1633)
Mother:Maria Laurensdr van der Hoeven (? - 1619)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
commissioned works of art by Coenraet Decker
Business
has business relation with Joan Willemsz. Blaeu, alias: Johannes Willemsz. Blaeu
has business relation with Johannes Janssonius van Waesberghe II
has business relation with Gillis Janssonius van Waesberge
has business relation with Johannes Janssonius, alias: Jan Jansz | Jan van Aernem | Jan Janssen Brouwer de oude
has business relation with Jacob van Biesen
has business relation with Jan Pietersz van Someren, alias: Joannes / Johannes
has business relation with Jan Jansz. van Loon, alias: Johannes van Loon
Friendship
witnessed baptism of Elizeus Weyerstraten (II)
Publishing and printing
buys / inherits stock from Johannes Janssonius, alias: Jan Jansz | Jan van Aernem | Jan Janssen Brouwer de oude
sells / leaves stock to Gillis Janssonius van Waesberge
sells / leaves stock to Johannes Janssonius van Waesberghe II

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 44: 135

Secondary sources

  1. Ledeboer, A.M., Het geslacht Van Waesberghe: Eene bijdrage tot de geschiedenis der boekdrukkunst en van den boekhandel in Nederland, 's Gravenhage: Martinus Nijhoff; Utrecht: J.L. Beijers (1869)
  2. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
  3. Bredius, A., 'Losse aantekeningen over Amsterdamsche plaatsnijders', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 7 (1888-1890), pp. 316-335, 324-327