ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Pietersz van Someren

Portrait
Name:Jan Pietersz van Someren
Name variants:Joannes / Johannes
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:Pieter Jelisz (1598 - ?)
Mother:Truijtje Pieters van Zomeren (1601 - ?)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
commissioned works of art by Coenraet Decker
Business
has business relation with Johannes Janssonius van Waesberghe I
Friendship
assisted at marriage Abraham van Overbeek

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 9: 433, 43: 368, 43: 411, 43: 453, 65: 140, 65: 201, 66: 36, 66: 169, 66: 227, 474: 58, 494: 61 & 1063: 174

Secondary sources

  1. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 743-745 & volume 2: 1448-1453; 1496-1501
  2. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
  3. Bredius, A., 'Losse aantekeningen over Amsterdamsche plaatsnijders', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 7 (1888-1890), pp. 316-335, 324-327