ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Michiel Colyn

Portrait
Name:Michiel Colyn
Name variants:Kolijn
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Amsterdam buried on
Father:Jan Colijn (1548 - 1603)
Mother:Elsje Michiels (1557 - 1603)

Marriage:

Child:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Thomas de Keyser
Business
has business conflict with Petrus Kaerius, alias: Pieter van den Keere / Kerius

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 1045: 100vo

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 7, Leipzig: Engelmann (1912)
  3. Kruimel, H.L., 'Colijn, Colijn de Thovion', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 14 (1960), pp. 53-71
  4. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 135-137 & volume 2: 1231-1233
  5. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
  6. Bredius, A., 'Losse aantekeningen over Amsterdamsche plaatsnijders', Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis 7 (1888-1890), pp. 316-335, 321-322
  7. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: RKD Images, 10501
  8. Waller, F.G., Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1938). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000001910>, 438
  9. Huisken, Jacobine E. & Lammertse, Friso (eds.) Het kunstbedrijf van de familie Vingboons : schilders, architecten en kaartmakers in de gouden eeuw, Maarssen: Schwartz; ’s-Gravenhage: SDU; Stichting Koninklijk Paleis: Amsterdam (1989)