ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Thomas de Keyser

Portrait
Name:Thomas de Keyser
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Amsterdam buried on
Father:Hendrick de Keyser (1565 - 1621)
Mother:Beyken van Wilderen (1569 - 1621)

Marriages:

Children:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationRoman Catholic
Religion DenominationRemonstrant
Subject of painting Historiehistoriestukken
Subject of painting Illustratieanatomische voorstellingen
Subject of painting Portretportretten
Subject of painting Portretschutterstukken

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed Frederick Andriesz.
portrayed Hendrick de Keyser
portrayed Maria Poppen
portrayed Loef Frederiks
portrayed Jacob Everts de Wolf
portrayed Jacob le Merchier, alias: Jaques / Jacques
portrayed Loef Frederiks
portrayed Hademan van Laer
portrayed Lucas Jacobsz Rotgans gezegd Blaucroon
portrayed Dirck Pietersz Pers, alias: Wittepers; Dorotheus a Bemda
portrayed Michiel Colyn, alias: Kolijn
portrayed Hans Walschaert
portrayed Jan Cuysten
portrayed Hendrik Colijn
portrayed Carel Carelszoon Niellius, alias: Charles de Nielles; Carel van Wesel
portrayed Aertgen Huybertsdr. Steck, alias: van Scherpenseel
portrayed Margriet Fredericksdr.
portrayed Aefje Fredericksdr.
portrayed Frederick van Velthuysen
portrayed Josina van Schonevelt
portrayed Cornelis van Davelaer
portrayed Frederick van Velthuysen
portrayed Dirck van Velthuysen, alias: Theodor Velthusius
Business
is employer of Arent van den Bosch
Education and training
master of Henry Stone, alias: Old Stonecertain
master of Arent van den Boschcertain
pupil of Cornelis Pietersz. van der Voortprobably

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 75: 83, 301: 36 & 675: 276
 2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van S. Hart: (gedeeltelijke) toegang op de notariële archieven (toegangsnummer 30452), 390
 3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 440: 94v (1-6-1626)

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 20, Leipzig: Engelmann (1927)
 3. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 3: 689, 690
 4. Dudok van Heel, S.A.C., 'De remonstrantse wereld van Rembrandts opdrachtgever Abraham Anthoniszn de Recht', Bulletin van het Rijksmuseum 42 (1994), pp. 334-346, 340
 5. Dudok van Heel, S.A.C., De jonge Rembrandt onder tijdgenoten: godsdienst en schilderkunst in Leiden en Amsterdam, Rotterdam: Veenman (2006). <URL: https://hdl.handle.net/2066/42322>
 6. Weissman, A.W., 'Het geslacht De Keyser', Oud Holland 22 (1904), pp. 65-91
 7. Vulsma-Kappers, M., 'Het nageslacht van Hendrick de Keyser', in: Elenbaas-Bunschoten, E.W.A., Staalenhoef, G., Teutscher, C.H. & Vulsma, R.F. (eds.) Uw Amsterdam: jubileumboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Amsterdam en Omstreken, Amsterdam: (1988), pp. 228-240
 8. Rogier, L.J., Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw (3 vols.), Amsterdam: Urbi et orbi (1947), (tweede druk). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/rogi002gesc01_01/>, 683
 9. Oldewelt, W.F.H., Amsterdamsche archiefvondsten, Amsterdam: J.H. de Bussy (1942), 91
 10. Adams, Ann Jensen, The paintings of Thomas de Keyser (1596/7-1667). A study of portraiture in seventeenth-century Amsterdam, s.l.: s.n. (1985), (Ph.D. thesis Harvard University)
 11. Wolleswinkel. E.J., 'De schoonfamilie van de (portret)schilder Thomas de Keyser', De Nederlandsche Leeuw. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 118 (2001), pp. 309-328, 320
 12. Bijleveld, W.J.J.C., 'Een geslacht van den Bosch eertijds genaamd van Os', De Nederlandsche Leeuw 37 (1919), pp. 321-324
 13. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 14. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997)
 15. Lugt, Frits, Le portrait-miniature; illustré par la collection de S.M. la Reine de Pays-Bas, Amsterdam: Van Kampen (1917)
 16. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
 17. Briels, Jan, Vlaamse schilders in de noordelijke Nederlanden in het begin van de Gouden Eeuw 1585-1630, Haarlem: Becht/Gottmer; Antwerpen: Mercator (1987)