ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Pieter van den Berghe

Portrait
Name:Pieter van den Berghe
Name variants:Petrus Montanus
Gender:male
Born:Gent circa
Died:Amsterdam buried on
Father:Levinus van den Berghe (? - 1588)
Mother:

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
collaborated with Jodocus Hondius I, alias: Judocus / Joost / Joos Hondius / de Hondt
collaborated with Petrus Kaerius, alias: Pieter van den Keere / Kerius
Friendship
contributed to the album amicorum of David Mostart, alias: David Mostartus
contributed to the album amicorum of Johannes Montanus
witnessed baptism of Petronella Hondius

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 1054 (9-11-1624)
  2. Album amicorum J. Montanus, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 76 H 6, 92r

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 17, Leipzig: Engelmann (1924)
  3. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 10: 645-646
  4. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 2: 1202
  5. Roelants, H.A.M., 'Genealogie van het geslacht van den Berghe genaamd Montanus', Algemeen Nederlandsch familieblad 6 (1889), pp. 41-44
  6. Van Eeghen, I.H., 'Arnoldus Montanus's book on Japan', Quaerendo 2, nr. 4 (1972), pp. 250-272. <URL: https://doi.org/10.1163/157006972X00274>, 253
  7. SKILLNET project, Teachers of the Latin schools in the Netherlands in the early modern period: Appointments, salaries and persons metadata, curated by the SKILLNET project, (2022). <URL: https://doi.org/10.34894/MYYAJO>, p0711