ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacobus Montanus

Portrait
Name:Jacobus Montanus
Gender:male
Born:Londen circa
Died:
Father:Pieter van den Berghe (1560 - 1625)
Mother:Jacomina Hondius (1558 - 1628)

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity Nickname (general)kapitein IJzerhand
Religion DenominationReformed
Wealth Yearly income570--
Wealth Yearly income520--
Wealth Yearly income500--
Wealth Yearly income465--

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Friendship
contributed to the album amicorum of Johannes Montanus

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 427: 430
  2. Album amicorum J. Montanus, Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 76 H 6, 105r

Secondary sources

  1. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 429
  2. Van Eeghen, I.H., 'Arnoldus Montanus's book on Japan', Quaerendo 2, nr. 4 (1972), pp. 250-272. <URL: https://doi.org/10.1163/157006972X00274>, 253
  3. SKILLNET project, Teachers of the Latin schools in the Netherlands in the early modern period: Appointments, salaries and persons metadata, curated by the SKILLNET project, (2022). <URL: https://doi.org/10.34894/MYYAJO>, p0812