ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacobus Montanus

Portrait
Name:Jacobus Montanus
Gender:male
Born:Amsterdam baptized on
Died:
Father:Jacobus Montanus (1595 - ?)
Mother:Anneken Arens Coop (1604 - 1666)

Marriage:

Occupation:

Occupational addresses:

References

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 41: 361 & 491: 195
  2. Valentyn, François, Oud en nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydlustige beschryvinge der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java, en alle de eylanden onder dezelve landbestieringen behoorende : het Nederlands comptoir op Suratte, en de levens der groote Mogols; als ook een keurlyke verhandeling van 't wezentlykste, dat men behoort te weten van Choromandel, Pegu, Arracan, Bengale, Mocha, Persien, Malacca, Sumatra, Ceylon, Malabar, Celebes of Macassar, China, Japan, Tayouan of Formosa, Tonkin, Cambodia, Siam, Borneo, Bali, Kaap der Goede Hoop en van Mauritius [etc.] (5 vols.), Dordrecht: Joannes van Braam; Amsterdam: Gerard onder de Linden (1724-1726), volume 1: 392