ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Willem Jansz van Aelst

Portrait
Name:Willem Jansz van Aelst
Name variants:Guillelmo van Aelst
Gender:male
Born:Delft baptized on
Died:Amsterdam buried on
Father:Jan van Aelst (? - 1650)
Mother:Catharina de Veer (? - ?)

Marriage:

Occupation:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Stillevenbloemstillevens
Subject of painting Stillevenjachtstillevens
Subject of painting Stillevenpronkstillevens
Wealth Gross wealth4000-0-0

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Maria van Oosterwyckdisputed
master of Isaac Deniesprobably
master of Ernst Stuvencertain
master of Rachel Ruyschcertain
pupil of Evert van Aelstcertain
pupil of Otto Marseus van Schrieck, alias: Otto Marcelli; Mercelis; Marceuscertain
Friendship
travelling-companion of Otto Marseus van Schrieck, alias: Otto Marcelli; Mercelis; Marceus
was assisted at marriage by Eglon Hendrick van der Neer
witnessed will of Nicolaes Outhuys, alias: Nicolaes Houthuijsen
Housing
shared a house / rooms with Adam Jansz Pick
tennant of Nicolaes Outhuys, alias: Nicolaes Houthuijsen
Identity
not to be confused with Willem Jansz van Aelst

References

External biographical records

Primary sources

 1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 67: 55 (7-5-1679), 119: 75 (12-5-1675), 160: 96 (19-2-1677), 505: 415 (31-12-1678), 1069: 61 (22-5-1683) & 1250: 3 (19-2-1677)
 2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van Burgemeesters: stukken betreffende verscheidene onderwerpen (toegangsnummer 5028), 662: 558v (Kohier van de 200ste penning, 1674)
 3. Archief Delft, Delft: DTB-registers (toegangsnummer 14), 55: 41v (16-5-1627)
 4. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 228-231
 5. Bredius, A., Künstler-Inventare, Urkunden zur Geschichte der holländische Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts (8 vols.), Den Haag: Nijhoff (1915-1922). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bredius1915ga>, volume 7: 203 & volume 7: 204

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. De Vries, Annette, 'De achterkant van de roem. Evert van Aelst (1602-1657) en de overlevingsstrategieën van schilders in de Gouden Eeuw', Leidschrift 23 (2008), pp. 96-117
 3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 1, München-Leipzig: Saur (1992)
 4. Levert, Stephanie, "Étrangers, mais habitués en cette ville de Paris". Les artistes néerlandais à Paris (1550-1700) : une prosopographie, Paris: s.n. (2017), (Proefschrift Universiteit Utrecht). <URL: https://hdl.handle.net/1874/356089>
 5. Toliopoulou, Evangélie, L’Art et les artistes des Pays-Bas à Paris au XVIIème siècle, Paris: Université Paris-Sorbonne (1991), (thèse de doctorat), 218
 6. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
 7. Montias, John Michael, Artists and artisans in Delft : a socio-economic study of the seventeenth century, Princeton, N.J.: Princeton University Press (1982)
 8. Berardi, Marianne, 'Florale distinctie en detaillering, de receptuur van Rachel Ruysch', Kunstschrift 23-1 (2000), pp. 4-15
 9. Bredius, A., 'Italiaansche schilderijen in 1672 door Amsterdamsche en Haagsche schilders beoordeeld', Oud-Holland 4 (1886), pp. 41-46
 10. Bredius, A., 'Archiefsprokkelingen. Enkele gegevens over Willem van Aelst', Oud-Holland 54 (1937), pp. 266-267
 11. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312, 58
 12. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003), 25-26