ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Maria van Oosterwyck

Portrait
Name:Maria van Oosterwyck
Gender:female
Born:Nootdorp
Died:Uitdam
Father:Jacob Johannes van Oosterwijck (1597 - 1674)
Mother:Adriana Lambrechts van Linschoten (1600 - 1636)

Occupation:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Stillevenvruchtenstillevens
Subject of painting Stillevenbloemstillevens
Subject of painting Stillevenvanitasstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Geertje Pieters Wijntges, alias: Geertgen | Gertrude | Grietie Pieters / Geertruid Wijnties | Wyntgescertain
pupil of Jan Davidsz. de Heem, alias: Jan de Heem Idisputed
pupil of Willem Jansz van Aelst, alias: Guillelmo van Aelstdisputed
Housing
shared a house / rooms with Jacob van Assendelft, alias: Jacobus

References

External biographical records

Primary sources

  1. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 2: 214-216

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 26, Leipzig: Engelmann (1932)
  3. Janssen, Noud, 'Oosterwijck, Maria van', in: Kloek, Els (ed.) Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland, . <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/oosterwijck>
  4. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
  5. Lindenburg, Rosa, 'Maria van Oosterwyck (1630-1693)', in: Salden-Campfens, E.B.M. (ed.) Delftse vrouwen van vroeger door Delftse vrouwen van nu, Delft: Delftse Vrouwen Raad (1975), pp. 43-55
  6. Van der Stighelen, Katlijne & Westen, Mirjam, Elck zijn waerom: vrouwelijke kunstenaars in België en Nederland 1500-1950, Gent: Ludion (1999)
  7. Turner, Jane (ed.) The dictionary of art (34 vols.), London: Macmillan; New York: Grove (1996)
  8. Bredius, A., 'Archiefsprokkelingen. Een en ander over Maria van Oosterwyck, "vermaert konstschilderesse"', Oud-Holland 52 (1935), pp. 180-182
  9. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)