ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Adam Jansz Pick

Portrait
Name:Adam Jansz Pick
Gender:male
Born:Delft baptized on
Died:
Father:Jan Anthonisz. Pick (? - 1637)
Mother:Catarina van Kerckhoven (? - 1635)

Marriages:

Child:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Genreschuurinterieurs
Subject of painting Landschaplandschappen
Subject of painting Stillevenvanitasstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
has business relation with Jan de Bont, alias: Johannes de Bondt
has business relation with Francois van Uffelen, alias: van Huffelen
has business relation with Emanuel de Witte
Education and training
pupil of Adam Joseph Pynackerdisputed
pupil of Evert van Aelstcertain
Housing
lodger of Nicolaes Outhuys, alias: Nicolaes Houthuijsen
shared a house / rooms with Willem Jansz van Aelst, alias: Guillelmo van Aelst

References

External biographical records

Primary sources

 1. Erfgoed Leiden en Omstreken (v/h Regionaal Archief Leiden), Leiden: DTB-registers (toegangsnummer 1004), 222 (16-7-1655)
 2. Stadsarchief Rotterdam, Rotterdam: Oud notarieel archief (toegangsnummer 18), 674: 86, Akte 62
 3. Het Utrechts Archief, Utrecht: Notarissen in de stad Utrecht (toegangsnummer 34-4), U034a002: 19 (16-3-1647)
 4. Haags Gemeentearchief, Den Haag: Notarieel Archief (toegangsnummer 0372-01), 270: 78 (28-2-1658 scanbestand nr 2 afb 26-27), 379: 96 (17-8-1663 scanbestand nr 2 afb 35-36), 456: 29 (15-2-1658 scanbestand nr 1 afb 44-45) & 557: 94 (24-9-1663 scanbestand nr 1 afb 82)
 5. Archief Delft, Delft: DTB-registers (toegangsnummer 14), 9: 148 (13-01-1654), 39: 15v (23-11-1645), 39: 35v (22-01-1648), 39: 75v (12-4-1652), 39: 116v (29-3-1655), 54: 59, 56: 91 (27-11-1643), 56: 117v (19-10-1645), 56: 146 (9-1-1648), 125: 97 (5-7-1642) & 127: 47 (15-3-1653)
 6. Archief Delft, Delft: Oud notarieel archief Delft (toegangsnummer 161), 1711: 172, 1822: 180, 1974: 66, 1979: 232, 1980: 29, 1980: 208, 1981: 120 & 2113: 90
 7. Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: Archief A. Bredius, 404
 8. Archief Delft, Delft: Weeskamer Delft (toegangsnummer 72), 457: 38
 9. Van der Waag, H.J, 'Oud rechterlijk archief van Schiedam. Gifteboek, inv.nr. 343 (1647-1654)', . <URL: http://www.hogenda.nl/wp-content/plugins/hogenda-search/download_attachment.php?id=2651&type=source>, 32v (8-2-1648)
 10. Kersteman, Franciscus Lievens, Secretarij der Hollandsche voogdijen ontslooten, Amsterdam: Jan Barend Elwe (1790). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=dpo:872:mpeg21>, 120-121 (13-4-1650)
 11. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 1859 (19-4-1658) & 1859 (22-4-1658)
 12. Bredius, A., Künstler-Inventare, Urkunden zur Geschichte der holländische Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts (8 vols.), Den Haag: Nijhoff (1915-1922). <URL: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bredius1915ga>, volume 7: 203-204

Secondary sources

 1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
 2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 26, Leipzig: Engelmann (1932), 588
 3. Haverkorn Van Rijsewijk, P., 'Eenige aanteekeningen betreffende schilders, wonende buiten Rotterdam, uit het archief te Rotterdam', Oud Holland 8 (1890), pp. 203-214, 214
 4. Stolk, J.W., Scijlder tot Delff. Biografisch lexicon van Delftse schilders, s.l.: J.W. Stolk (2016), 184-185
 5. Bredius, A., 'Drie Delftse schilders: Evert van Aelst, Pietert Jansz van Asch en Adam Pick', Oud-Holland 12 (1894), pp. 289-298. <URL: https://www.jstor.org/stable/42721827>, 290-291, 196-298
 6. Plomp, Michiel, ''Een merkwaardige verzameling Teekeningen' door Leonaert Bramer', Oud Holland 100 (1986), pp. 81-153, 92, 133-134
 7. Montias, John Michael, Artists and artisans in Delft : a socio-economic study of the seventeenth century, Princeton, N.J.: Princeton University Press (1982)
 8. Obreen, Fr.D.O., Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis. Verzameling van Meerendeels onuitgegeven berichten en mededeelingen betreffende Nederlandsche schilders, plaatsnijders, beeldhouwers, bouwmeesters, juweliers, goud- en zilverdrijvers, smeden, stempelsnijders, tapijtwevers, borduurwerkers, plateelbakkers, ivoorsnijders, glasschilders, ingenieurs, landmeters, kaartmakers, verlichters, lettersnijders, schoonschrijvers, boekbinders, enz. (7 vols.), Rotterdam: Van Hengel & Eeltjes (1877-1890), volume 1: 6 (1642), volume 1: 37 (16-10-1642), volume 1: 44 (1650), volume 5: 216 (15-4-1655) & volume 6: 10 (23-11-1645)
 9. Bredius, A., 'Archiefsprokkelingen. Enkele gegevens over Willem van Aelst', Oud-Holland 54 (1937), pp. 266-267, 266
 10. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)