ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Evert van Aelst

Portrait
Name:Evert van Aelst
Gender:male
Born:Delft
Died:Delft
Father:Willem van Aelst (? - 1641)
Mother:Annitgen Evers (? - 1646)

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Militairwapenrusting
Subject of painting Stillevenvisstillevens
Subject of painting Stillevenvruchtenstillevens
Subject of painting Stillevenjachtstillevens
Subject of painting Stillevenbloemstillevens

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Education and training
master of Willem Jansz van Aelst, alias: Guillelmo van Aelstcertain
master of Emanuel de Wittecertain
master of Jan Denysprobably
master of Adam Jansz Pickcertain
Housing
tennant of Guilliaem Palamedes

References

External biographical records

Primary sources

  1. Archief Delft, Delft: Oud notarieel archief Delft (toegangsnummer 161), 2001 (19-3-1657)
  2. Houbraken, Arn., De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen, waar van 'er vele met hunne beeltenissen ten tooneel verschynen, … zynde een vervolg op het schilderboek van K. van Mander (3 vols.), Amsterdam: Arnold Houbraken (1718-1721), volume 1: 228-231

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. De Vries, Annette, 'De achterkant van de roem. Evert van Aelst (1602-1657) en de overlevingsstrategieën van schilders in de Gouden Eeuw', Leidschrift 23 (2008), pp. 96-117
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 1, München-Leipzig: Saur (1992)
  4. Haak, B., Hollandse schilders in de gouden eeuw, Amsterdam: Meulenhoff-Landshoff (1984)
  5. Montias, John Michael, Artists and artisans in Delft : a socio-economic study of the seventeenth century, Princeton, N.J.: Princeton University Press (1982)
  6. Van der Willigen, Adriaan & Meijer, Fred G., A dictionary of Dutch and Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725, Leiden: Primavera Press (2003)