ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Johannes van Keulen I

Portrait
Name:Johannes van Keulen
Gender:male
Born:Deventer circa
Died:Amsterdam buried on
Father:Gerrit van Keulen (? - ?)
Mother:Machteld Pouwels (? - ?)

Marriages:

Children:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
has business conflict with Casparus Anthonisz. Lootsman, alias: Jasper Theunisz. Lootsman
has business conflict with Jan Loots, alias: Johannes Loots
has business relation with Jan Jansz. van Loon, alias: Johannes van Loon
has business relation with Pieter Goos
has business relation with Jacobus Robijn
Education and training
master of Gerard van Keulencertain
Identity
not to be confused with Jan Janse van Keulen, alias: Johannes
Publishing and printing
buys / inherits stock from Hendrick Doncker I
sells / leaves stock to Gerard van Keulen

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Gilden en het Brouwerscollege (toegangsnr. 366), 65: 129 (22-08-1678)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 122-123
  3. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
  4. Kok, M., 'Cartografie van de firma Van Keulen 1674-1880', in: 'In de Gekroonde Lootsman': Het kaarten-, boekuitgevers en instrumentenmakershuis Van Keulen te Amsterdam 1680-1885, Utrecht: HES Uitgevers (1989), pp. 15-43
  5. Keuning, J., 'Johannes van Keulen van Amsterdam en Johannes van keulen van Deventer', Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap LXIX 4 (1952), pp. 415-421
  6. Waller, F.G., Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1938). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000001910>
  7. Van Eeghen, I.H., De Amsterdamse Boekhandel 1680-1725 (6 vols.), Amsterdam: Scheltema & Holkema NV/N. Israel (1960-1978). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/eegh004amst01_01/>, volume 3: 185-187
  8. De Seyn, Eug. M.H., Dessinateurs, graveurs et peintres des anciens Pays-Bas: écoles flamande et hollandaise, Turnhout: Brepols (1947)