ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jan Janse van Keulen

Portrait
Name:Jan Janse van Keulen
Name variants:Johannes
Gender:male
Born:Amsterdam circa
Died:Amsterdam buried on
Father:
Mother:Jannetje Jans Pijs (? - ?)

Marriage:

Children:

Occupation:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
has business relation with Frans Koerten, alias: Courten / Coertsz / Coorten
Friendship
was assisted at marriage by Frans Koerten, alias: Courten / Coertsz / Coorten
Identity
not to be confused with Johannes van Keulen I
Publishing and printing
buys / inherits stock from Frans Koerten, alias: Courten / Coertsz / Coorten
buys / inherits stock from Joan Willemsz. Blaeu, alias: Johannes Willemsz. Blaeu
sells / leaves stock to Abraham van Keulen
sells / leaves stock to Johannes de Ram

References

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 475: 476 & 1102: 166
  2. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Inventaris van het Archief van de Familie De Graeff (toegangsnummer 76), 196: s.p. (22-04-1676)

Secondary sources

  1. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 122 & volume 1: 1209-1222
  2. Keuning, J., 'Johannes van Keulen van Amsterdam en Johannes van keulen van Deventer', Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap LXIX 4 (1952), pp. 415-421
  3. Van Eeghen, I.H., De Amsterdamse Boekhandel 1680-1725 (6 vols.), Amsterdam: Scheltema & Holkema NV/N. Israel (1960-1978). <URL: https://www.dbnl.org/tekst/eegh004amst01_01/>, volume 3: 187 (sub Johannes van Keulen)