ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Frans Koerten

Portrait
Name:Frans Koerten
Name variants:Courten / Coertsz / Coorten
Gender:male
Born:Hamburg circa
Died:Amsterdam
Father:
Mother:Griete Fransen (? - ?)

Marriages:

Child:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed
Subject of painting Geografie en cosmografiegeografische kaarten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Artistic
portrayed by Karel van Savoyen, alias: Carel van Savoijen
Business
has business relation with Joan Willemsz. Blaeu, alias: Johannes Willemsz. Blaeu
has business relation with Jan Janse van Keulen, alias: Johannes
Friendship
assisted at marriage Jan Janse van Keulen, alias: Johannes
was assisted at marriage by Griete Fransen
Publishing and printing
sells / leaves stock to Jan Janse van Keulen, alias: Johannes

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 429: 15, 460: 388, 467: 332, 1101: 63 & A11451000121 (transportakten)

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 21, Leipzig: Engelmann (1927)
  3. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 2: 1230
  4. Goedings, Truusje, 'Kaartkleurders en de technische aspecten van het kleuren in de zestiende en zeventiende eeuw', in: Heijbroek, J.F. & Schapelhouman, M. (eds.) Kunst in kaart, Utrecht: (1989), pp. 95-128, 119-120
  5. Van Selm, Bert, 'The auction catalogue of Frans Koerten's books (1668)', in: Theatrum Orbis Librorum, Liber Amicorum Nico israel, Utrecht: (1989), pp. 477-491
  6. Briels, Jan, Vlaamse schilders en de dageraad van Hollands Gouden Eeuw, 1585-1630 : met biografieën als bijlage, Antwerpen: Mercatorfonds (1997), 348
  7. De Vries Azn., A.D., 'Biografische aanteekeningen, betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten', Oud-Holland 3 (1885), pp. 55-80, 135-160, 223-240, 303-312, 78