ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Jacobus Robijn

Portrait
Name:Jacobus Robijn
Gender:male
Born:Amsterdam circa
Died: between and
Father:
Mother:

Marriage:

Occupations:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
has business relation with Johannes van Keulen I
has business relation with Hendrik Harmensz Boterenbrood
has business relation with Jochem Bormeester, alias: Joachim Bormeester
has business relation with David Reerigh, alias: Rerigh
Friendship
witnessed baptism of Abraham Walles
witnessed baptism of Johanna Walles
Publishing and printing
buys / inherits stock from Clement de Jonghe

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 12: 308, 46: 93, 46: 93 & 499: 430
  2. Archief Delft, Delft: Archieven van het stadsbestuur van Delft (1222) 1246-1813 (1853) (toegangsnummer 1), 902: 174, 255, 260, 263 & 269
  3. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Gilden en het Brouwerscollege (toegangsnr. 366), 65: 128 (26-01-1674)
  4. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: Archief van de Notarissen ter standplaats Amsterdam (toegangsnummer 5075), 2382: 485-488 (aktenummer 340201) & 5630: 246-258

Secondary sources

  1. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), 633-638
  2. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
  3. Laurentius, F., Clement de Jonghe (ca. 1624-1677), kunstverkoper in de Gouden Eeuw, Houten: (2010), 12-13
  4. Keuning, J., 'Johannes van Keulen van Amsterdam en Johannes van keulen van Deventer', Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap LXIX 4 (1952), pp. 415-421
  5. Kolfin, Elmer, 'Amsterdam, stad van prenten. Amsterdamse prentuitgevers in de 17de eeuw', in: Kolfin, Elmer & van der Veen, Jaap (eds.) Gedrukt tot Amsterdam. Amsterdamse prentmakers en -uitgevers in de Gouden Eeuw, Zwolle: (2011), 15,25,35,42