ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Clement de Jonghe

Portrait
Name:Clement de Jonghe
Gender:male
Born:Brunsbüttel circa
Died:Amsterdam buried on
Father:
Mother:

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational address:

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
has business relation with Jan (van de) Cappelle, alias: Johannes van de Capelle
Publishing and printing
buys / inherits stock from Rembrandt Harmensz. van Rijn
sells / leaves stock to Pieter Vogias, alias: Vosias
sells / leaves stock to Hendrick Sijmonsen Visjager
sells / leaves stock to Jacobus Robijn

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 464: 279 & 1134: 3

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Thieme, Ulrich & Becker, Felix, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Band 19, Leipzig: Engelmann (1926)
  3. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 332-334
  4. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914)
  5. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>
  6. Laurentius, F., Clement de Jonghe (ca. 1624-1677), kunstverkoper in de Gouden Eeuw, Houten: (2010)
  7. Van Eeghen, I.H., 'Rembrandt en de veilingen (Titus van Rijn, Clement de Jonghe en Samuel Smijters)', Jaarboek Amstelodamum 77 (1985), pp. 54-69, 57, 58