ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Hendrick Doncker I

Portrait
Name:Hendrick Doncker
Gender:male
Born:Amsterdam circa
Died:Amsterdam buried on
Father:Heindrick Doncker (1590 - ?)
Mother:Giert Heinrix (1589 - ?)

Marriages:

Child:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Subject of painting Geografie en cosmografiegeografische kaarten

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
has business relation with Casparus Anthonisz. Lootsman, alias: Jasper Theunisz. Lootsman
has business relation with Claas Hendricksz Gietermaker
has business relation with Hendrik Harmensz Boterenbrood
has business relation with Joan Blaeu II
has business relation with Jacob Anthonisz. Lootsman, alias: Theunisz.
has business relation with Lijntje Robijns
is employer of Albert Jansen
is employer of Albert van Ruijmen
Publishing and printing
sells / leaves stock to Johannes van Keulen I

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 466: 183 & 503: 337

Secondary sources

  1. Groenendijk, Pieter, Beknopt biografisch lexicon van Zuid- en Noord-Nederlandse schilders, graveurs, glasschilders, tapijtwevers et cetera van ca. 1350 tot ca. 1720, Leiden: Primavera (2008)
  2. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 190-191
  3. Meißner, Günter, Allgemeines Künstler-Lexikon: die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker, Teil 28, München-Leipzig: Saur (2001)
  4. Waller, F.G., Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs, 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff (1938). <URL: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB06:000001910>