ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Joan Blaeu II

Portrait
Name:Joan Blaeu
Gender:male
Born:Amsterdam
Died:Amsterdam buried on
Father:Joan Willemsz. Blaeu (1596 - 1673)
Mother:Geertuij Pieters Vermeulen (? - 1676)

Marriages:

Occupations:

Occupational address:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Identity MottoIndefessus agendo

Relations

Relation Modifier Date startDate end
Business
has business relation with Hendrick Doncker I
Education and training
master of Nicholas Misztótfalusi Kis, alias: Miklós Kis Tótfalusi / Nicolauscertain
Publishing and printing
buys / inherits stock from Joan Willemsz. Blaeu, alias: Johannes Willemsz. Blaeu

References

External biographical records

Primary sources

  1. Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam: DTB-registers (toegangsnummer 5001), 542: 133

Secondary sources

  1. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 10: 73-74
  2. Elias, Johan E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 vols.), Amsterdam: Israel (1963 [1903-1905]). <URL: http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/elias/>, volume 2: 648
  3. Kleerkooper, M.M. & Van Stockum, W.P., De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen (2 vols.), [Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel 10], ’s-Gravenhage: Nijhoff (1914), volume 1: 44-55
  4. Donkersloot-De Vrij, Marijke, Repertorium van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, Utrecht: s.n. (2003). <URL: https://doi.org/10.5281/zenodo.6149379>