ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Pieter Elsevier

Portrait
Name:Pieter Elsevier
Gender:male
Born:
Died: before
Father:Joost Elsevier (ca. 1576 - 1616)
Mother:Margaretha Pietersdr. van der Woert (? - 1656)

Marriage:

Children:

Occupation:

References

Secondary sources

  1. Rammelman Elsevier, W.J.C., Uitkomsten van een onderzoek omtrent de Elseviers: meer bepaaldelijk met opzigt tot derzelver genealogie. Een noodige vóórarbeid tot de geschiedenis der Elseviersche drukpers, Utrecht: N. van der Monde (1845)
  2. Hoftijzer, P. G., 'Sic transit gloria … The end of the Officina Hackiana', Quaerendo 26(4) (1996), pp. 258-273. <URL: https://doi.org/10.1163/157006996X00179>