ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Joost Elsevier

Portrait
Name:Joost Elsevier
Gender:male
Born:Dowaai or
Died:Utrecht buried on
Father:Louis Elsevier (1537 - 1617)
Mother:Marye Duverdyn (? - 1613)

Marriage:

Children:

Occupation:

Occupational address:

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Rammelman Elsevier, W.J.C., Uitkomsten van een onderzoek omtrent de Elseviers: meer bepaaldelijk met opzigt tot derzelver genealogie. Een noodige vóórarbeid tot de geschiedenis der Elseviersche drukpers, Utrecht: N. van der Monde (1845)
  2. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 9: 237-238
  3. Van Kretschmar, F.G.L.O., 'Portret van een jong gestorven bruid? of: een Utrechts raadsel. Aantekeningen bij eenige portretten op het Kasteel Sypesteyn te Loosdrecht', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 24 (1970), pp. 65-85