ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Louis Elsevier

Portrait
Name:Louis Elsevier
Name variants:Lodewijk / Lowijs / Loys
Gender:male
Born:Leuven circa
Died:Leiden buried on
Father:
Mother:

Marriage:

Children:

Occupations:

Occupational addresses:

Attributes

Category Attribute Value Date startDate end
Religion DenominationReformed

References

External biographical records

Secondary sources

  1. Rammelman Elsevier, W.J.C., Uitkomsten van een onderzoek omtrent de Elseviers: meer bepaaldelijk met opzigt tot derzelver genealogie. Een noodige vóórarbeid tot de geschiedenis der Elseviersche drukpers, Utrecht: N. van der Monde (1845)
  2. Molhuysen, P.C., Blok, P.J., Knappert, L. & Kossmann, F.K.H. (eds.) Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 vols.), Leiden: A.W. Sijthoff (1911-1937), volume 9: 238
  3. Van Kretschmar, F.G.L.O., 'Portret van een jong gestorven bruid? of: een Utrechts raadsel. Aantekeningen bij eenige portretten op het Kasteel Sypesteyn te Loosdrecht', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 24 (1970), pp. 65-85