ECARTICO
Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725

Margaretha Elsevier

Portrait
Name:Margaretha Elsevier
Gender:female
Born:Utrecht
Died:
Father:Pieter Elsevier (? - 1657)
Mother:Anna Dirks van der Mast (? - 1653)

Marriage:

References

Primary sources

  1. Erfgoed Leiden en Omstreken (v/h Regionaal Archief Leiden), Leiden: DTB-registers (toegangsnummer 1004), 18: 172v (23-04-1666)

Secondary sources

  1. Rammelman Elsevier, W.J.C., Uitkomsten van een onderzoek omtrent de Elseviers: meer bepaaldelijk met opzigt tot derzelver genealogie. Een noodige vóórarbeid tot de geschiedenis der Elseviersche drukpers, Utrecht: N. van der Monde (1845)
  2. Hoftijzer, P. G., 'Sic transit gloria … The end of the Officina Hackiana', Quaerendo 26(4) (1996), pp. 258-273. <URL: https://doi.org/10.1163/157006996X00179>